Skip to main content Skip to footer

Rosseland skulekorps

Rosseland skulekorps har brassbandbesetning og held til på Bryne på Jæren. Korpset blei stifta i 1983, og rekrutterar musikantar frå Time kommune sin største barneskule på Rosseland i sentrum av Brynebyen. 

Korpset har fellesøving torsdagar kl 17.00-19.00 i aula på Rosseland skule. 
Eige samspel og øving for aspirant og junior torsdag ettermiddag.

Det er inntak av medlem heile året, men rekruttering og hovudopptak skjer i mai/juni kvart år. Opplæring frå nybegynnarnivå med kompetente lærarar frå Time kulturskule.

Dirigent Herman Mathiassen

 

Kontaktinfoinformasjon

Styreleiar:  Jan Helge Petersen

Tlf:   91 31 88 77
Mail rosseland.skulekorps@gmail.com 

[macroErrorLoadingPartialView]