Skip to main content Skip to footer

Kulturskulens verdiar

Våre verdiar

Kulturskulen har seks verdiar. Dei er sett saman på ein verdiplakat i form av ein menneskefigur. Verdiane våre fortel kva som er viktig for oss og korleis me vil opptre i det daglege. På den måten bidreg desse verdiane til å sette retning for kulturskulen sitt vidare arbeid.

Verdiplakaten er utarbeida av heile personalgruppa i Time kulturskule.