Skip to main content Skip to footer

Nedanfor finn du svar på nokre aktuelle spørsmål du kanskje har om Kulturskulen. Du er likevel alltid hjarteleg velkommen til å ta kontakt for ein eventuell telefonsamtale.

Søkjaren må bu i Time kommune og vera mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, bli gjort enkelte unntak. Det er venteliste på alle fag og vi har derfor dessverre ikkje kapasitet til å gje plass til alle på den tida søknaden vert sendt inn. Vi ber om at de har litt tolmodighet og stadfester at alle etterkvart vil får tilbod om undervisning. Kor lenge de må vente kan variere noko frå fag til fag og avhenger av kor lang ventelista er. 

Ja, ein kan f.eks. gå både på dans, drama og piano. I visse tilfeller kan det vera moleg å få tildelt meir enn ein instrumentalplass. Vi prioriterer i første omgang å kunne gje tilbod til dei som ikkje har elevplass frå før.