Skip to main content Skip to footer

Bryne skulekorps

Bryne skulekorps er eit janitsjarkorps som held til på Bryne på Jæren. Korpset blei stifta i 1950 og har lange tradisjonar i lokalsamfunnet. Musikantane rekrutterast frå Bryne og Hognestad skule, samt ungdomsskulane i sentrum. 

Korpset har fellesøving torsdagar kl 18.00-20.00 i aula på Bryne ungdomsskule. 
Eige samspel og øving for aspirant og junior torsdag ettermiddag.

Det er inntak av medlem heile året, men rekruttering og hovudopptak skjer i mai/juni kvart år. Opplæring frå nybegynnarnivå med kompetente lærarar frå Time kulturskule.

Dirigent Viktor Molodozhan

Kontaktinformasjon

Styreleiar:                 Lina Bryne Larsen 

Kontaktinfo telefon:   990 28 660 
Mail til styreleiar:       line.bryne.larsen@gmail.com 
Mail, felles til styret:  bryneskulekorps@gmail.com