Skip to main content Skip to footer

Priser

Alle elevar betalar elevkontingent for faget dei går på.
NB: Pris er pr. semester. 

Pris pr. 1 Januar 2023

Fagtilbod Pr. semester (vår/haust)

Individual opplæring 1.815 kr.

 • Instrument
 • Song

Gruppefag 1.815 kr.

 • Drama
 • Dans
 • Ballett
 • Skapande skriving
 • Kunstfag
 • Korgruppe
 • Bankers

Band 1.050 kr.

 • for elevar som har individual opplæring

Band 1.815 kr.

 • for elevar som ikkje har individual opplæring

Materialkostnad for kunstfagelevar 325 kr.

Leige av instrument 375 kr.

 • fiolin
 • fløyte
 • gitar
Diverse pris informasjon

Det er kommunestyret som kvart år vedtek betalingssatsar for kulturskulen.
Fakturering frå Time kommune ca 20.mars (vårsemester) og ca 20. oktober (haustsemester).
For dei som har avtalegiro i kommunen vert betalinga automatisk lagt inn der.

Leige av instrument og materiell til kunstfag (gjeld alle kunstfagelevar) kjem i tillegg til elevkontingent. 

Adm.gebyr for sein avmelding = kr 420,-
Gjeld utmelding innan 30 aug. (haustsemester) og 31.januar (vårsemester)
Avmelding etter 1.sept og 1.februar = full semesterbetaling  

Gjeldande satsar vart vedteke av kommunestyret i desember 2022 jmf. sak om ny Økonomiplan. 

Friplass

Kulturskulen har nokre friplassar for familiar med betalingsutfordringar. Kontakt kulturskulens administrasjon for meir info. 

Elevar med Røde kors-søknad/Coop-dugnaden får dekka elevkontingent + utgift til utstyr med inntil kr. 10.000,- (totalsum over fleire år) 

For hjelp og bistand kontakt ALLEMED-koordinator i Time kommune Pervin Khalil.
Telefon: 92139711
E-post: pervin.khalil@time.kommune.no