Skip to main content Skip to footer

Tildeling av elevplass

Søknad om elevplass via portal på nettside: www.timekulturskule.no. Innlogging med bank-ID

Søknadsfrist hovudopptak for komande skuleår : 1. mai med opptak i mai/juni 

Utover dette vert søknad til elevplass mottatt og behandla gjennom heile året.

Tildeling av elevplass skjer jmf. ledig kapasitet på fag, ansienitet, alder og ev. skulekrins. Flyktningar/andre elevar med særlege behov har krav på forsert plass.

Melding om tildelt elevplass og ventelisteplass : ca 20.juni (kvart år)

Plassen er økonomisk bindande for eit semester/halvår (og til plassen ev seiast opp skriftleg)

Generell frist for å sei ifrå seg aktiv elevplass for neste skuleår/haustsemester:  1.mai
Generell frist for å sei ifrå seg aktiv elevplass ved nyttår/vårsemester:      1.desember

Tildelt elevplass er økonomisk bindande for eitt semester av gangen og gjeld inntil plassen er sagt opp skriftleg. Oppsigelse skjer enten ved å logge inn via nettsida vår, evt send oss ein epost.

Avmeldingsgebyr kr 420,- ved avmelding innan 30.august (haust) og 31.januar (vår).
Full elevkontingent for inneverande semester ved avmelding etter dette. 

Fakturering frå Time kommune ca 20.oktober og ca 20.mars, kvart semester/halvår. Via avtalegiro dersom du har dette for betaling Time kommune. 

Eksisterande aktiv ventelisteplass med spesifisering av fag sendast ut for stadfesting : april/mai månad.

Stadfesting vidare aktiv elevlass / aktiv ventelisteplass : April månad via tilsend link for RE-registrering (adm.program Speedadmin)