Skip to main content Skip to footer

Lye Generasjonskorps

Lye skulekorps er eit brassband som i dag har medlem frå barneskulealder til vaksne. Korpset har utvikla seg frå å væra eit reint skulekorps til å ha samspel på tvers av generasjonane, og spelar i dag under navnet; 
Lye generasjonskorps.

Korpset held til på Lye på Jæren. Det opprinnelege skulekorpset blei stifta i 1986. Musikantane rekrutterast frå Lye barneskule og Lye ungdomsskule, i tillegg til vaksne frå lokalsamfunnet på Lye. 

Korpset har fellesøving onsdagar kl 17.00-18.30 i aula på Lye skule. 
Eige samspel og øving for aspirant og junior tysdag og onsdag.

Det er inntak av medlem heile året, men rekruttering og hovudopptak skjer i mai/juni kvart år. Opplæring frå nybegynnarnivå med lokale instruktørar og kompetente lærarar frå Time kulturskule.

Dirigent Arfon Owen

Kontaktinformasjon

Styreleiar: Gunvor Kristine Skårland 

Tlf:     924 19 018  
Mail:   lyeskulekorps@hotmail.com              gunvor.kristine@hotmail.com 

[macroErrorLoadingPartialView]