Skip to main content Skip to footer

Danseelevar kom med på TaDa

TaDa

Vi gratulerer danseelevane våre, Victoria Haugan (15år) og Sarah Ree (16 år), som etter vårens opptaksprøver er kome gjennom nåløyet og er tildelt elevplass i fordjupingsprogrammet Talent Dans Regionalt Ungdomskompani (TaDa).

Talentsatsninga har tilbod innan ballett og ungdomskompani/samtidsdans. Ordninga er støtta av DNB Sparebankstiftelsen i perioden 2022-2024 og er ei felles regional satsning med følgjande samarbeidspartnarar:

UiS Fakultet for utøvende kunstfag
Stavanger konserthus
Regional Arena for Samtidsdans
Klepp Kulturskule
Randaberg kulturskole
Sandnes Kulturskole
Sola Kulturskole
Strand kulturskole
Stavanger konserthus
Time Kulturskule

Foto: Vegard Hansen, Time kulturskule si danseførestilling «Entertain you» juni 2023.