Skip to main content Skip to footer

Ledige plasser på barnedans

Barnedans

Barnedans er for 5-åringer. Det er mykje fokus på leik og bevegelse. Kvar dansetime varer 45 minutter, og det er oppmøte kvar onsdag kl 16.30. Dans foregår i miniaula på kulturskulen / Bryne skule.
Lærar er Siri Vasshus.