Skip to main content Skip to footer

Drømmestipendet- åpent for søknadar

Drømmestipendet

Søkjarportalen for Drømmestipendet er no open. Stipendordning for deg som er kunstnarisk utøvande og i alder 18-25 år. Velkommen som søkjar, les meir om ordninga her: https://drommestipendet.no/for-sokere/