Skip to main content Skip to footer

Viktig informasjon

Meld elevar på til speleoppdrag

Sjå oppslag på vegg med komande datoar. Skriv på elevar og ansvarleg lærar

Faste planmøter for Administrasjonen

Mandager: Driftsmøte m/Bryne skule 08.30-09.00 Driftsmøte kulturskulen kl. 09.00-10.00 Fredagar: Utviklingsmøte kulturskulen kl. 10.00-11.00

Årsplanar 2023-2024 - Legg inn i Teams under ditt navn (spør ev adm)

Individuelle elevar instrument/song: 1 plan pr elev. Gruppefag: 1 plan pr gruppe

Med ønskje om ei god arbeidsveke

Meld snarleg i frå dersom det skulle vera noko :)

Påminning

Registrere Tuberkulose-erklæring via Mine apper Vismaenterprise

Frist for ev å seie opp elevplass for våren 2024 1. desember

Inntak av nye elevar skjer i løpet av desember

Seksjonsmøte nr 2 2023-2024

Alle seksjonar skal gjennomføre før 4.desember. Oppgåver: Status haust, ansvar og oppgåver jmf årshjul, arrangement, jule/selmesteravslutningar, fyrste plan for kulturskuleveka 2024 (veke 8), foreldreplakat og komande foreldresamtalar

Speleoppdrag NIBIO fagsamling Onsdag 29.november

Hotell Jæren kl. 18.45 elevoppmøte 18.30 (Rigmor/Guri)

Fredagskulen samlingar haust 2023

Fredag 10/11, 24/11, 1/12 Lærarsamling kl. 14.30. elevoppmøte 15.00-17.30 (div lærarar)

Foreldremøte for aspirantkorpset Rosseland

Onsdag 29.november kl. 18.00, aula Rosseland skule (Tord-Viljar/Guri)

Juleavslutning for verdas beste kulturskulepersonale

Fredag 15.desember frå kl. 12.00 - Påmelding på døroppslag!

Personalmøte nr 4 2022-2023, møterom aust

Måndag 4. desember kl. 10.45-12.45 + felles lunch

Elevarrangement i desember månad

Ulike dagar/tider/lokale for kvar lærar. Før opp i Teams og på oppslag. Skriftleg medling til alle elevar/heim i god tid!

Siste undervinsings/arrangementsdag før juleferien

Tysdag 19. desember

Speleoppdrag Senioruniversitetet - 1 songelev

Torsdag 30.november kl. 12.00 Time bibliotek, amfi Torsdag

Kulturskulestipend 2024

Søknadsfrist 15.desember - audition/intervju 12.januar - utdeling sjå skjema og kriterier delt på mail og oppslag

Speleoppdrag Julelunch Bryneheimen

Søndag 3.desember kl. 12.00 (Guri) elevoppmøte 11.30

Speleoppdrag Grendafest Vestly skule

Søndag 3.desember kl. 19.00, elevoppmøte 18.30 (Elin)

Møte kulturskulens Kvalitetsteam, møterom aust

Tysdag 5.desember kl. 12.00 (Cecilie, Tord-Viljar, Øyvind, Guri)

Open dansetime 1.2.-trinn

Tysdag 5.12 kl. 14.30 Frøyland. Kl. 16.30 Store aula Kulturskulen (Siri)

Rytmisk konsert

Onsdag 6.desember Store aula kl. 18.00 (Thorbjørn, Paul-Erik, Bernt-Yngve)

Songkonsert

Onsdag 6.desember kl. 17.30 Bryne Mølle (Rigmor, Torill, Keith)

Piano og gitarkonsert

Frøyland Tysdag 5.desember kl. 17.30 (Øyvind og Thorbjørn)

TRIO TRIOL institusjonskonsertar

Onsdag 6.12 Frivillighetssenteret kl. 10.15 Sivdamheimen kl. 11.00 (Ulvi, Kari, Cecilia)

Time kulturskule